Przedstawiciele romantyzmu w europie

Pobierz

Miał powrócić do natury, do dawnych wierzeń ludowych i korzeni kultury jego narodu.. Idea dzieła: Nieszczęśliwa, romantyczna miłość Wertera do Lotty.. Wśród nich m.in.: w okresie wczesnym () twórcy kręgu jenajskiego: Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, Novalis oraz wspomniani August Wilhelm i Friedrich Schleglowie;Przedstawiciele polskiego romantyzmu Goszczyński Seweryn 1801 - 1876 Fredro Aleksander 1793 - 1876 Krasiński Zygmunt 1812 - 1859 Malczewski Antoni 1793 - 1826 Mickiewicz Adam 1798 - 1855 Norwid Cyprian Kamil 1821 - 1883 Pol Wincenty 1807 - 1872 Rzewuski Henryk 1791 - 1866 Słowacki Juliusz 1809 - 1849 Syrokomla Władysław 1823 - 1862 Ujejski Kornel 1823 - 1897 Zalewski Bronisław 1819 - 1880 Żmichowska Narcyza 1819 - 1876 Przedstawiciele francuskiego romantyzmu Hugo Victor 1802 - 1885 .Przedstawiciele romantyzmu w Europie i w Polsce.. James Macpherson - zasłynął jako autor Pieśni Osjana.Utwór ten wywołał w Europie ogromne poruszenie, gdyż Macpherson ogłosił, iż jest to rzeczywisty zabytek literatury celtyckiej pochodzący z III w., odnaleziony przez poetę.Przedstawiciele romantyzmu Przedstawiciele polskiego romantyzmu Goszczyński Seweryn 1801 ?. Spis Treści1 Ramy czasowe romantyzmu europejskiego2 Pierwsze przejawy nowej sztuki w Europie3 Ramy czasowe polskiego romantyzmu4 Termin "romantyzm"5 Tło ogólne epoki6 Cechy charakterystyczne romantyzmu7 Typy bohaterów romantycznych8 Koncepcja poety i poezji w utworach romantycznych9 Gatunki .Powstały dwie szkoły twórcze: -Litewska- A. Mickiewicz, cechy : fascynacja kultura orientu..

Główny przedstawiciel okresu romantyzmu w muzyce.

Przedstawiciele literatury polskiej: - Adam Mickiewicz ("Dziady", "Pan Tadeusz") - Juliusz Słowacki ("Balladyna", "Kordian") - Zygmunt Krasiński ("Nie-Boska komedia", "Irydion") - Aleksander Fredro ("Zemsta", "Śluby panieńskie") - Cyprian Kamil Norwid ("Vade-mecum").. Barok: XVI/XVII wiek do końca XVII lub połowy XVIII wieku.. -Ukraińska- A. Malczewski, cechy : ukazywano lud i historie jako dziką i pierwotną.. Idee narodowej odrębności wywołały zainteresowanie kompozytorów rodzimym folklorem, sięgano do narodowych mitów, legend, czy wydarzeń historycznych.. Najbardziej znaną wówczas szkołą narodową była rosyjska Potężna Gromadka.• Początek romantyzmu w Polsce - 1822 rok - pierwszy zbiór wierszy Adama Mickiewicza "Poezje" lub 1830 - 1831 rok - powstanie listopadowe.. Sztuka dla sztuki co znaczyło, że muzyka przestała być pisana i komponowana na życzenie, ale wtedy, kiedy muzyk miał natchnienie i chciał przekazać własną wypowiedź, wyraz jego idei.. POJĘCIA: Romantyzm: -nazwa epoki.. Schumann był również krytykiem muzycznym.W 1818 roku ukazała się słynna rozprawa Kazimierza Brodzińskiego O klasyczności i romantyczności, która była głosem w tzw. "walce klasyków z romantykami".. Średniowiecze: w Europie od 476 do 1492 roku, w Polsce X-XV wiek.. 1872 Rzewuski Henryk 1791 ?.

B Brytyjscy malarze romantyzmu‎ (12 stron) F Francuscy malarze romantyzmu‎ (22 strony) HOnet Wiedza.

W Paryżu poznał pisarkę George Sand, która została jego przyjaciółką i kochanką.. 1826 Mickiewicz Adam 1798 ?. 1876 Krasiński Zygmunt 1812 ?. Spotkało się to z aprobatą większej części polskiego społeczeństwa, ponieważ car uchodził za liberała .Szkoły narodowe powstały w XIX wieku.. Warto też wspomnieć o tym, że .Typowymi przedstawicielami dramatu romantycznego byli -Juliusz Słowacki (Balladyna, Kordian) -Adam Mickiewicz (Dziady), -Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia).. Sam termin "romantyzm" został upowszechniony przez Niemców: Friedricha Schlegla i Novalisa.Twórcy romantyzmu w Europie i Ameryce.. Rok 1820 przynosi wczesne wiersze Mickiewicz, słynną Odę do młodości oraz Pieśń filaretów - nie są to jeszcze dzieła romantyczne (ale klasycystyczne: odwołania mitologiczne .Europa: Początek romantyzmu w Europie związany był z inicjowaniem działań o charakterze wolnościowym (powstanie dekabrystów w Rosji czy ruch czartystów w Anglii), pierwsze tendencje charakterystyczne dla tej epoki pojawiły się już w latach 80.. 1880 Żmichowska Narcyza 1819 ?. 1849 Syrokomla Władysław 1823 ?. Mówiąc: "romantyzm w Polsce", jednym tchem wymienia się nazwiska: Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Moniuszko, Fredro i Krasiński..

Drugim obok Turnera wybitnym przedstawicielem romantyzmu brytyjskiego był John Constamble.Literatura w latach .

Jego specjalnością były pejzaże.. Poniżej wyświetlono 8 spośród wszystkich 8 podkategorii tej kategorii.. W innych krajach europejskich romantyzm zaczął się nieco później - około 1820 roku.. Prócz niego w romantyzmie tworzyli Walery Wańkowicz, Wojciech Korneli Stattler, Jan Feliks Piwowarski, Marcin Zaleski, Antoni Lange, a w późniejszym czasie także Jan Matejko.Robert Schumann urodził się 8 czerwca 1810 roku w Zwickau w Saksonii, zmarł 29 lipca 1856 roku w Endenich.. Romantyzm rozumiany jako pewna epoka literacko-artystyczna został zapoczątkowany w Niemczech i w Anglii mniej więcej w 1800 roku.. 1897 Zalewski Bronisław 1819 ?. Wybitny kompozytor i pianista niemieckiego pochodzenia.. Powieść poetycka - odmiana poematu epickiego, powstała w okresie romantyzmu, o elementach dramatycznych i lirycznych.W poniższym wypracowaniu znajdziesz szczegółowe informacje na temat Romantyzmu.. 3.Romantyzm angielski - przewrót w pojmowaniu wyobraźni twórczej.. Gatunki najchętniej uprawiane w epoce: - ballada - powieść poetyckaRomantyzm w Polsce.. 1866 Słowacki Juliusz 1809 ?. Literackich rewolucjonistów nie brakowało także we Francji.Oto epoki literackie w Polsce i Europie wraz z ramami czasowym: Antyk: IX wiek p.n.e - IV - VI wiek n.e. 1859 Malczewski Antoni 1793 ?. 1876 Przedstawiciele francuskiego romantyzmu .Główni przedstawiciele niemieckiego romantyzmu literackiego skupiali się w pierwszej kolejności w ośrodkach akademickich: Jenie, Heidelbergu oraz Berlinie..

Romantyk:Polskim przedstawicielem romantyzmu jest Piotr Michałowski, portrecista oraz malarz scen batalistycznych.

Epoki literackie - Pozytywizm () Pozytywizm z założenia opierał się na wiedzy naukowej oraz odrzuceniem religijności.W Anglii najsłynniejszym malarzem tamtych czasów był William Turner.. Przedstawiciele romantyzmu europejskiego Napisano: 27.03.2013 08:54 Romantyzm w Niemczech - romantyzm w tym kraju poprzedzony był okresem Sturm und Drang, czyli burzy i naporu, który przypadał na lata 70.XVIII wieku - ideologia tego okresu wyrosła z buntu przeciwko feudalizmowi i rozdrobnieniu Niemiec - do pokolenia młodych twórców należeli:Naczelne hasła romantyzmu.. Z czasem jednak zaprzestał podróży, a skoncentrował się na tworzeniu nowych dzieł oraz na pracy dydaktycznej.. Renesans (odrodzenie): XV/XVI wiek do końca XVI wieku.. Idea dzieła: Tematyka społeczno-obyczajowa lub historyczna.. Umownym końcem europejskiego romantyzmu jest rok 1848, czyli Wiosna Ludów.W Anglii najważniejszym przedstawicielem romantyzmu był George Gordon Byron, w którego Giaurze zaczytywała się cała Europa.. W Polsce XVII wiek - połowa XVIII wieku.Przedstawicielami romantyzmu byli m.in. Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz oraz Johann Wolfgang von Goethe.. -to cecha postawy i światopoglądu ludzi odrzucająca realizm i praktycyzm na rzecz uczuć i intuicji.. Oprócz Brodzińskiego do romantyków należeli: Maurycy Mochnacki i Adam Mickiewicz.W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem: Malarze romantyzmu: Podkategorie.. Decyzją kongresu wiedeńskiego (1815) z części terytorium Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie, odrębny kraj zamieszkiwany przez Polaków, ale związany unią personalną z Rosją.Rosyjski car Aleksander I został królem Polski.. Do najważniejszych przedstawicieli romantyzmu zaliczamy: w Niemczech - Johanna Wolfganga Goethego (Faust, Cierpienia młodego Wertera), Fryderyka Schillera (Zbójcy, Rękawiczka); w Anglii - George'a Gordona Byrona (Giaur, Korsarz), Walter Scotta (Rob Roy, Ivanhoe);V.. Do historii sztuki przeszły jego przedstawienia chmur, mgły czy toni wodnej.. Budząca się w XIX wieku świadomość narodowa nie pozostała bez wpływu na muzykę.. Romantyzm w Anglii - William Szekspir - prekursor angielskiego preromantyzmu, stworzył nowy typ teatru i dramatu; przez romantyków był uznany prekursorem nowego nurtu - Samuel Richardson - autor utworów sentymentalnych (np.: "Klaryssa, czyli historia młodej damy", "Pamela, czyli cnota nagrodzona"), - James MacPherson - autor "Pieśni Osjana" - motywy zaczerpnięte ze staroceltyckich pieśni ludowych, charakterystyczny dla angielskiego preromantyzmu jest kult wieków średnich - Thomas .Ramy czasowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt