Historia klasa 6 polska w xvi wieku

Pobierz

Sprawdź, ile już wiesz!\ My i historia \ Klasa 6 \ III.. Religie i wyznania Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wiekuRzeczposplita złotego wieku- XVI, test z historii Mam nadzieję, że w miare prosty test obejmujący lata Rzeczpospolitej złotego wieku.. W 1525 roku po przegranej przez zakon wojnie wielki mistrz złożył hołd polskiemu królowi, a państwo zakonne zostało przekształcone w Prusy Książęce będące lennem polski.. XVI wiek.. Stare Liceum.. Wieś i miasto w średniowieczu.. W Rzeczpospolitej szlacheckiej.. W czasach ostatnich Jagiellonów.. Przywileje szlacheckie - 1374 - pierwszy przywilej nadany w Koszycach przez Ludwika Andegaweńskiego, uchwalona w 1505 roku konstytucja .Złoty wiek Polski.. Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Podstawa programowa DZIAŁ II.. Indeks postaciHistoria | Klasa 6 moskiewskim.. Państwo bez stosów.. wg Mateuszkupka.. 4 .Rozdział II.. Był to także okres wojen z zakonem Krzyżackim.. Reforma Kościoła i kontrreformacja.. W Rzeczpospolitej szlacheckiej.. Zakon Krzyżacki stał się lennem Polski.Wiek XVI jest w Polsce nazywany "wiekiem złotym".. POLSKA W XVI WIEKU 7.. W polityce zagranicznej, kulturze i gospodarce nastąpił nasz "złoty wiek".. W XVI wieku, za panowania ostatnich Jagiellonów, Polska stała się jednym z największych państw europejskich.. Nowa EraLekcja historii opowiadająca o wyznaniach w Rzeczpospolitej Obo.Sprawdziany na podstawie podręcznika Wczoraj i dziś wydawnictwa Nowa Era..

Austria w II pol XIX wieku.

Nastąpił wtedy ogromny rozwój terytorialny.. rozwój 2.. Ustrój demokracji szlacheckiej w XVI w. Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku.. wg Pawel70.. 1018 - Wyprawa kijowska.. Wczoraj i dziś, wyd.. W połowie wieku liczył 990 tys. km² powierzchni i ok. 11 milionów mieszkańców.. czy mozecie go rozwiązać jak najszybciej 1.. Włączenie Mazowsza do Korony.. Ponadto zgodnie z ogólnym nurtem renesansu doszło do rozkwitu kultury, nauki i sztuki.Stany w Polsce w XV w. klęska Polski.. Zamość - powstawanie renesansowePoniżej historia Polski w skrócie - same daty.. 1034 - Objęcie władzy przez Kazimierza Odnowiciela.Rozdział II.. Szko a podstawowa .. Europa i Polska w XI-XIII w. Chronologia wydarzeń .. 972 - Bitwa pod Cedynią.. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.. Zaznacz P (prawda) lub F (falsz).Historia | Klasa 6 Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Była głównym dostawcą drewna .Rzeczpospolita w XVI wieku - powtórka, streszczenie z Śladami przeszłości.. Kultura średniowiecznej Europy.. Polityka zagraniczna ostatnich JagiellonówGG .. Urzędnikiem odpowiedzialnym za politykę zagraniczną w Polsce był (0-1 p.). Język polski w piśmie.. Za rządów ostatniego Jagiellona - Zygmunta Augusta .XVI- Złoty wiek Polski.. Reformacja w Europie.. Polscy twórcy renesansowi..

Europa i Polska w XI-XIII wieku.

Folwark pańszczyźniany w Polsce.. Europa i Polska w XI-XIII w.. Treść Grafika Filmy.. Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce.. Bitwa pod Grunwaldem - jedna z najsłynniejszych bitew w historii Polski.. wg Iwonazawistowska.. "Złoty wiek" kultury polskiej i Mikołaj Rej, Jan Zagadnienia Polsce w okresie 1.. Zygmunt Stary wcielił do Polski tereny Śląska oraz Łużyc.. Indeks nazw .. Kościół w średniowieczu .. Wojny Polski z państwem 2.. Historia - notatki z lekcji.. Państwo polskie w tym okresie zdecydowanie wzmocniło swoją pozycję polityczną i znaczenie na kontynencie europejskim.. Szlachta polska XVI wieku: magnateria, szlachta średnia, szlachta zagrodowa, gołota.. Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy.. 966 - Chrzest Polski.. Skutki wielkich odkryć geograficznych.. Renesans w Polsce- My i historia-Historia i społeczeństwo czy ktoś pisał sprawdzian z historii kl.6 z rozdziału ,, polska złotego wieku '' - na dworze Zygmunta -,, Złoty wiek '' -społeczeństwo polski w XVI wieku -kto rządził w pol 2009-11-12 21:30:38Atlas.. Wojny religijne XVI wieku Koło fortuny.W XVI wieku Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim rządzili władcy z dynastii Jagiellonów.. Polska w XVII wieku Koło fortuny.. Sprawdzian historia klasa 4 dział 1 - Z historią na Ty..

Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku.

Sytuacja Polski w XVI wieku: gospodarka: rozwój gospodarczy, produkcja zboża, eksport towaru drogą morską (Gdańsk ważnym portem), ożywiony handel; istnienie majątków ziemskich i folwarków (praca chłopów, opłaty na rzecz szlachty lub odrabianie pańszczyzny)Test z historii dla klasy 6 dział 2 na podstawie podręcznika Nowa Era Wczoraj i dziś, rozdział "W Rzeczypospolitej szlacheckiej".. Początki demokracji szlacheckiej.. Pierwsze obrady sejmu walnego złożonego z trzech stanów sejmujących odbyły się w (0-1 p.). Sprawdzian historia klasa 4 - test z całego podręcznika.. Gospodarka folwarczno - pańszczyźniana na ziemiach polskich w XVI w.. Sprawdzian historia klasa 4 dział 2 - Od Piastów do Jagiellonów.. Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów Zagadnienia 1.. Legenda: zwycięstwo Polski.. Likwidacja państwa zakonnego i powstanie Prus Książęcych.. Nowa EraLekcja historii opowiadająca o rządach Zygmunta I .Polska XVI-XVII wiek - podsumowanie.. Słowniczek pojęć .. Sprawdzian historia klasa 4 dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej.Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.. Wiek XVI był w okresem rozkwitu dla Rzeczypospolitej.. Henryka Brodatego w Złotoryi 9 wymienia religie i wyznania XVI-wiecznej Rzeczypospolitej 13.. 11 pytań Historia GunsNRoses9.. Wielkie odkrycia geograficzne..

Test 1 - Europa i Świat w XVI wieku Test.

Panowanie ostatnich Jagiellonów.. Test składa się z 12 pytań o różnym stopniu trudności.. - grupa testu A i B .Wojny Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku; Wojny Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku, test z historii Test z zakresu wojen polsko-kozackiej, polsko-rosyjskiej, polsko-szwedzkiej i polsko-tureckiej.Jezeli przeszukujesz internet w poszukiwaniu kartkowek,śladami przeszłości 2 sprawdzian rzeczpospolita w xvi wieku.. Europa i Polska w XI-XIII w.. Polska stała się wówczas największym państwem Europy.. Składa się na to kilka przyczyn.. 1025 - Koronacja Bolesława Chrobrego.. Kraj był wówczas rozległy i zasobny.. Renesans w Europie.. gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku Anagram.Polska w XVI wieku - test online klasa 6. regiony polski Rysunek z opisami.. Wczoraj i dziś, wyd.. Wiek XVI jest nazywany złotym wiekiem dziejów Polski.. 1000 - Zjazd w Gnieźnie.. Wojna trzynastoletnia 1454 - 1466; Polityka dynastyczna Jagiellonów; Przywileje szlacheckie i zdobycze szlachty; Unie polsko - litewskie XIV - XVI w.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.XVII wieku, test z historii Test z zakresu wojen polsko-kozackiej, polsko-rosyjskiej, polsko-szwedzkiej i polsko-tureckiej.Europa i Polska w XVII wieku i pierwszej polowie XVIII wieku.. 997 - Śmierć świętego Wojciecha.. Zagrożeniem dla granic Litwy były wówczas długoletnie wojny z Wielkim Księstwem Moskiewskim W 1525 roku po przegranej przez zakon wojnie wielki mistrz złożył hołd polskiemu królowi, a państwo zakonne zostało przekształcone w Prusy .Rzeczpospolita w XVI wieku - pytania Losowe karty.. inny wynik - konflikt nierozstrzygnięty, wynik nieustalony z różnych względów.Klasa 6 Dział III - Europa i Polska w XVII wieku.. W XVI wieku Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim rządzili władcy z dynastii Jagiellonów.. - skoligacenie Jagiellonów z rodami panującymi Europy (do początków XVI w. Jagiellonowie panowali też w Czechach i na .Monarchia stanowa w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt