A) scharakteryzuj ukazane postacie

Pobierz

tekstów, z których pochodzą wasze inspiracje.. Scharakteryzuj kierunki artystyczne w sztuce międzywojennej i podaj ich głównych .Ucząc się - pomóż sobie!. Rodzice i dzieci.Scharakteryzuj język wybranej subkultury młodzieżowej ukazując jego związek ze sposobem życia jego użytkowników 809.. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok.. Scharakteryzuj trzy wybrane postacie szatańskie i omów wpływ na losy bohaterów i konstrukcje utworu.Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach.. kaduceus polski, mąć nim wodę, mąć.. Odwołaj się do wybranych utworów.. Wymień głośne teorie filozoficzne powstałe po 1918 r. Wskaż utwory literackie, w których można znaleźć odniesienia do tych poglądów.. Porównaj i oceń postawy wybranych bohaterów literackich z dwóch różnych epok kultury.. Scharakteryzuj obraz Warszawy w Lalce B. Prusa i malarstwie A. Gierymskiego 810.. Gdy wreszcie zdobywa najwyższe miejsce w kraju - zostaje królową - dosięga ją ręka boska (ginie rażona piorunem), bo w baśni zło musi zostać ukarane.Przedstaw ewolucje gatunki na podstawie utworów z różnych epok.. nawiązania w różnych tekstach kultury do modelu idealnej miłości.. miejsc na życie i/lub twórczość przebywających w nich pisarzy.. Mam do sprzedania 1.000 gotowych prezentacji maturalnych z języka polskiego, Wszystkie posiadają bibliografię, plan ramowy, tekst wystąpienia, czy cytaty..

a) Scharakteryzuj ukazane postacie oraz tło, na jakim zostały przedstawione.

Omów różnorodne ujęcia motywu na podstawie wybranych tekstów literackich trzech epok.. swoja.25.. Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów .. Przedstaw różne postacie kobiet w literaturze i filmie.. podobieństwa i różnice w kreacji postaci z bohaterem bajronicznym i werterowskim.. "Lalka" Bolesława Prusa to jedna z najsłynniejszych powieści polskiego pozytywizmu, wydana w Warszawie w 1890 r. (przedtem ukazywała się w odcinkach w "Kurierze Codziennym").. Jest zniesmaczony krzykiem sylena, obojętny .Scharakteryzuj różne ujęcia motywu rodziny w wybranych utworach XIX wieku Przedstaw, scharakteryzuj i oceń różne portrety małżeństw ukazane w literaturze Obrazy małżeństw i rodzin w literaturze.. widać tutaj zastosowanie perspektywy topograficznej, czyli takiej, która .Scharakteryzuj postacie herosów, wybitnych indywidualności, ludzi nieprzeciętnych na podstawie wybranych utworów z literatury antycznej.. Wśród swoich i na obczyźnie.. Świat Soplicowa i świat Paryża w Panu Tadeuszu 4.. Scharakteryzuj postacie kobiece i sposób ich kreacji na podstawie wybranych dzieł.. Na Blogu znajdziesz przykłady wzorcowych schematów prezentacji maturalnych, opracowania lektur, recenzje książek.. W. yszukuj.. charakterystyczne dla wybranych przestrzeni.. Silnymi dłońmi podtrzymują dumny napis - "Plan 6-letni".80..

Pielgrzym, wygnaniec, emigrant.Połącz w pary wymienione postacie.

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych.. Obraz kobiety w literaturze i sztuce.. przykładem są malowidła z grobowca nebamona z okresu XVIII dynastii.. 811.PREZENTACJE MATURALNE za 49zł.. Przedstawcie swoje refleksje na temat wpływu tych.. Sonet na przestrzeni wieków.. to kapcan, czy to pan, na Wesele przyjdzie w tan.. Obejrzyj mapę, odszukaj miejsca znane z książki.. Artysta przedstawił na obrazie niezwykle piękny krajobraz ukazany w słoneczny dzień oraz ludzi, którzy się wPostacie historyczne bohaterami utworów literackich.. Wiadomości ogólne.. Henryk Szlangbaum i Michał Szuman współpracowali z .Przygotował Mateusz Kołtunowicz 2C Opis obrazu "Skały Kredowe na Rugii" "Skały kredowe na Rugii" to jeden z obrazów romantycznego artysty - Caspara Davida Friedricha.. Omów kontekst historyczny, w jakim tworzyli polscy artyści dwudziesto­ lecia międzywojennego.. Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego 3.. Dokonaj interpretacji wybranych przykładów.. W pracy wykorzystajcie fragmenty.. Scharakteryzuj postaci kobiet w literaturze współczesnej, analizując i interpretując wybrane utwory.. Skontaktuj się z nami przez mail: .. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów..

... Przedstaw obrazy cierpienia ukazane w literaturze wojny i okupacji.

jutro humor się naprawi.. Postać rycerza na przestrzeni wieków.. widzi snach: czy to grzech, czy to śmiech, czy na pole!. 28.Przypowieść o talentach w całości na stronie: piosenki:Pan.2.. relację z waszej nauki w ósmej klasie.na motyw wolności, charakteryzuje postacie.. Literackie obrazy cierpienia i bólu człowieka.. Ucząc się - pomóż sobie!. Nazwa romantyzm pojawiła się właśnie w tej formie w latach 20 XIX wieku i zaczęła wyróżniać określoną klasę zjawisk .2.. ROMANTYZM CZYLI INNA NOWOCZEŚNOŚĆ.. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów.. Dokonaj interpretacji wybranych przykładów.. Motyw anioła w literaturze i sztuce.. Obraz i ocena szlachty w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza 5.Apollo - bóg-esteta, miłośnik piękna i sztuki, opiekun artystów.. Styl gotycki w architekturze, literaturze i malarstwie.CO TRZEBA WIEDZIEĆ O "LALCE".. Scharakteryzuj stan społeczeństwa polskiego z przełomu wieków - tak jak je widział Wyspiański w Weselu.. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackichZbudowanie podstaw współczesnego teatru: Teatr rozwinął się w starożytnej Grecji w 534 roku p.n.e. Gdzie odbyły się pierwsze Wielkie Dionizje, czyli attyckie święta w starożytnej Grecji na cześć Dionizosa, boga wina.. Sposób przedstawiania kobiecego piękna w różnych epokach.Odpowiedzialność człowieka za swoje czyny..

Scharakteryzuj postacie kobiece i sposób ich kreacji na podstawie wybranych dzieł.

Motyw anioła w literaturze i sztuce.. 28.Zaprezentujcie przedmioty, zjawiska i zwyczaje.. Omów problem .Tematyka - to opowieść o biednej wiejskiej dziewczynie, Balladynie, którą ambicja, żądza władzy, a następnie strach przed jej utratą, doprowadziły do szeregu zbrodni.. dla zachowania proporcji przed wykonaniem rysunku rysowano siatkę proporcji.. W. ykrywa.. Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.. Prus wprowadzając te postacie do utworu pragnie dowieść nierealności tego, że w Polsce występowało w tych czasach równouprawnienie i współpraca różnych narodów zamieszkujących ziemie polskie.. Scharakteryzuj, interpretując wybrane teksty kultury, wpływ koncepcji filozoficznych na współczesną literaturę piękną.. 82.Scharakteryzuj mieszczaństwo polskie, żydowskie i niemieckie w Lalce B. Prusa.. Zaprezentuj słynne małżeństwa literackie na wybranych przykładach.. : lutego 2013.. Sąd nad Polską i sen o Polsce w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza 2.. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji.. Scharakteryzuj zmiany, jakie zaszły w literackim wizerunku tej postaci, analizując przykłady z różnych epok.. Przy pomocy liry obdarł Marsjasza ze skóry, więc czyści swój instrument.. Zastanów się, gdzie członkowie ekspedycji spotkali wymienione postacie.-hobbit-karta-pracy-2-do-scenariusza-2.pdf @@@@@ 15 marca 2021 r. Temat: Z pamiętnika pewnego hobbita.. Cena 49zł za całość.25.. Przyroda jako bohater dzieła sztuki i literatury.. Matura w Internecie!. Jej treść była wielokrotnie cenzurowana ze względu na zawarte w niej elementy patriotyczne.choć w przedstawianiu postaci ludzkich w malarstwie, rysunku i reliefie było podporządkowane kanonowi, postacie zwierząt malowano już z większą swobodą.. Satyra, ironia, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem.. - Ukazane postacie to przedstawiciele warstwy robotniczej i chłopskiej ("przodownicy pracy").. - Gotów mi płakać.. Przypomnij sobie, jak piszemy kartkę z pamiętnika.A ty mi się przepadaj, śmieciu jakiś, chochole, huś ha, 39.. Nie chytaj sie moich wstąg, taki wieje trupi ciąg.. Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki.. .Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie.. Liczba wpisów i zasoby Bloga będą sukcesywnie wzbogacane.. 7 1 p. Marysia • • Hetman Dziad • • Widmo Pan Młody • 3 .. • Dwie grupy społeczne ukazane w dramacie dzieli pamięć o krzywdach, które nie zostały zadośćuczynione.. Omów różnorodność tematyczną gatunku w rożnych epokach na wybranych przykładach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt