Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola

Pobierz

.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. 2 pkt.. Opracowała: Agnieszka Galak Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego 1.. (z późniejszymi zmianami); - rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. PLAN DZIAŁAŃ W OKRESIE STAŻU.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. (2 lata i 9 miesięcy) Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o .Plan rozwoju zawodowego.. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. 2018 poz. 1574 z późniejszymi zmianami).. ul. Sycowska 9, 51-319 Wrocław.. Heleny Bechlerowej.. plan_rozwoju_nauczyciela .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego DANE OSOBOWE 1.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…zawodowego nauczycieli: - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. 3 pkt.. 3.Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: .. Miejskie Przedszkole Publiczne .. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..

Stanowisko: nauczyciel przedszkola 4.

Dokumentacja.. 1Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. 1Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Informacje o nauczycielu:Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Lewandowska Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego Czas trwania stażu: 2017-09-01 - 2020-05-31 Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Miejskie nr 11 im.. 1 .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Obserwacje zajęć przez dyrektora.Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - przedszkole.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel wychowania przedszkolnego Placówka oświatowa: Gminne Przedszkole Stara Kamienica 71 58-512 Stara Kamienica Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy tj. od 01.09.2020r.. 2011. z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust..

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Sprawozdanie z realizacji planu 3.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 1 im.. Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r.. 10.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego .. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznych i zewnętrznych doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, kursy .Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoplan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola Przed nauczycielem, który rozpoczyna staż na poszczególny stopień awansu zawodowego, stoi na początku niełatwe wyzwanie, jakim jest opracowanie dobrego projektu planu rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ..

10".Plan rozwoju zawodowego może być modyfikowany za zgodą dyrektora przedszkola.

Pliki do pobrania.. Bardziej szczegółowo.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 roku2 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kowal-Paziewska Opiekun: mgr Janina Danuta Wangryn Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017 Przedszkole Samorządowe w Deszcznie Dyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata MikuckaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Gumuła Nazwa i adres placówki: Przedszkole im.Świętej Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR,PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO I.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Misia Uszatka w Pszowie 3.. 2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa .. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r., poz.1574) pamiętajmy o tym także tworząc sprawozdanie.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego..

nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ostródzie.

Tony Halika w Toruniu § 7 ust.. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Plan rozwoju może podlegać modyfikacji ze względu na nowe potrzeby dzieci lub przedszkola.. 3 określa ZADANIA , jakie nauczyciel powinien realizować w trakcie stażu: "W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w artykule 9 g ust.. Okres trwania stażu: 01.09.2017r.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Posiadane kwalifikacje:Witajcie!. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu .Karta Nauczyciela w artykule 9 c ust.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3. mgr Marzeny Maniak.. OstródaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr.. nauczyciela mianowanego… Miejskie przedszkole… Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018 Zakończenie stażu: 2 czerwca 2021 Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Konstruując plan rozwoju zawodowego w oparciu o 8 wymagań niezbędnych określonych w §6 ust.. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty (przedszkole) jestem już po egzaminie na nauczyciela kontraktowego, wszystko przebiegło bez większych trudności dlatego z czystym sumieniem mogę wam zaprezentować mój Plan Rozwoju Zawodowego.. § 8 ust.. 2. pkt.. Założenie teczki dokumentującej działania związane z awansem zawodowym i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Oprócz wielu standardowych zapisów, które muszą znaleźć się w planie dodatkowo jest w nim:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych.. 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Plan działania: Zgodnie z: § 6 ust.. Opracowała: Maria Erdanowska.. Przedszkole nr 106, im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt