Przyjrzyj się ilustracji i napisz które wydarzenie z 1917

Pobierz

Rozwiązania (0) Dodaj rozwiązanie.. .Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/ STYCZNIA 2017 R. 1.. 1 Zaznacz prawdziwą notatkę, skreśl fałszywe.. Wstaw literę A przy .Które z wymienionych dużych jezior nie znajduje się w Wielkopolsce?. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1493 r b) 1621 r. c) 1673 r. d) 1683 r. e) f) 1569 r. g) 1573 r. 3. Przyjrzyj się poniższej ilustracji i odpowiedz na pytaniaPrzyjrzyj się uważnie kartce, która wypadła z kalendarza Karoliny.. Na prowizorycznej mównicy widoczny jest Włodzimierz Lenin - przywódca bolszewików i jeden z twórców idei komunizmu.. Wpisz nazwę miejscowości, która była miejscem pierwszych polskich koronacji królewskich.. Źródło: wpolityce.pl A) Podaj rok wydarzenia przedstawionego na ilustracji.. Wojna toczona na ziemiach polskich w latach zakończyła się sukcesem Polaków 3. Przyjrzyj siç ilustracji i napisz, które wydarzenie z 1917 r. zostalo na niej przed-Historia 7 - strona 90.. Na prowizorycznej mównicy widoczny jest Włodzimierz Lenin - przywódca bolszewików i jeden z twórców idei komunizmu.. Oceń, które z poniższych wydarzeń były przyczynami, a .Przyjrzyj sie haslom ze slownikowi ortograficznemu i napisz 6 maja 2021 07:04 Szkolne Rozpoczęliście kolejny etap edukacyjny i razem ze mną wzięliście udział w przygodzie zwanej OK zeszytem związanej z wprowadzaniem nowej metody pracy - OK ( oceniania kształtującego).6 Zadanie 10..

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

W swej mowie skierowanej do robotników i chłopów domagał się natychmiastowego zakończenia wojny i przekazania władzy państwowej .e Niezadowolenie spoteczeóstwa z przeciagajacej sie wojny, która gospodarczo rujnowata Rosje, doprowadzito w lutym 1917 r. do wybuchu rewolucji (rewolucja lutowa).. Na ścianie domu bielonego wapnem - wznosi się krzyż, a na nim Chrystus.. godz. 15.00 - wyjście do kina z Amelką i Kacprem godz. 12.00 - rodzinna wyprawa po zakupySpośród wymienionych wydarzeń w każdym ciągu oznacz literą A wydarzenie chronologicznie pierwsze, a literą B - ostatnie.. Przyczyną wybuchu Powstania Styczniowego była branka 4.Do każdej postaci dopisz jedno związane z nią wydarzenie.. Zaloguj się Zarejestruj się.. Racjonalizm 3. b) Na pisz imię i nazwisko autora ukazanego obrazu.. Ilustracja przedstawia początek rewolucji październikowej w Rosji.. a) Powidzkie b) Zbąszyńskie c) Dąbie d) Lednickie /1 p. Wstaw literę A przy wydarzeniu pierwszym, a literę B -Boulogne.. Test konkursowy zawiera 25 zadań.. Zadanie 9.. Człowiek rodzi się z"niezapisaną tablicę", która zapełnia się w wyniku doświadczeń.. Praca z tekstem źródłowym a) Po dkreśl fragmenty pierwszej zwrotki i refrenu różniące się od współczesnego tekstu Mazurka Dąbrowskiego.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia..

6. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

Wybierz .Napisz czy podane zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F): 1. Podaj nazwę ruchu, którego zwolenniczki umieszczono na rycinie.Praca z ilustracją a) Na pisz, który z polskich symboli narodowych przedstawiono na ilustracji.. Zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe.. (0 - 2) Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji i wykonaj polecenia.. Jan III Sobieski Stefan Czarniecki Ludwik XIV Zadanie 2.. Po przeanalizowaniu obrazu Wojciecha Kossaka napisz, jakie wydarzenie na nim uwieczniono,Mam już konto, chcę się zalogować.. strona 3 z 4 Zadanie 12 ( .. / 1 pkt) Przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. strona 4 z 4 Zadanie 15 ( .. / 4 pkt) Dopisz właściwy termin do każdej definicji.. Źródło: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach - nie tylko pisanych, T. 2, Toruń 2004, s.52.. Napisz, którego świętego przedstawia ten fragment Drzwi Gnieźnieńskich z kościoła .Przyjrzyj się ilustracją przedstawiającym wydarzenia z opowiadania, a następnie wykonaj pozostałe polecenia.. Jedna z największych bitew Powstania Listopadowego rozegrała się pod Grochowem (Olszynką Grochowską) 2.. Atak Japonii na Stany Zjednoczone Ameryki 3Dopisz obok nich w kolejnych rubrykach tabeli odpowiednią literę: P (prawda) lub F (fałsz).. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia..

(0-3) Przyjrzyj się ilustracji i oceń prawdziwość poniższych zdań.

C. Zapisz trzy cyfry, które umieszczono na obszarze krain wchodzących w skład tzw. .. Młoda kobieta rozmawia z mającymi zaraz odjechać .Przyjrzyj się ilustracji, następnie wykonaj polecenia.. Zaznacz prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe.. Państwo związkowe z silną władzą centralną- ogólnopaństwową.. Następnie wykonaj polecenia.. Źródło: A) Napisz, które wydarzenie z okres wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją w XVII upamiętnia prezentowany obraz Januarego Suchodolskiego.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. W jej wyniku car .. a) Podaj imię legendarnej postaci.Do każdej postaci dopisz jedno związane z nią wydarzenie.. (0-3) Przyjrzyj się ilustracji i oceń prawdziwość poniższych zdań.. Przyjrzyj się poniższym budowlom z naszego regionu i wskaż miasta, w których się znajdują.. Wspieranie rodzimej produkcji i eksportu m.in. poprzez ograniczenie importu.. a)ułóż podpisy do ilustracji b)każdy punkt uzupełnij wydarzeniami szczególnymi c)zapisz w zeszycie szczegółowy plan wydarzeń prosze szybko bo to mam na jutro daje nnnaaajjj!. Są to zadania zamknięte i otwarte.B.. Odczytaj informacje i wykonaj polecenia.. Ustal, które wydarzenie było chronologicznie pierwsze, a które chronolo-gicznie ostatnie.. Napisy na transparentach "Głosy dla kobiet".. b) Wy mień miejsca, w których umieszcza się ukazany symbol..

Przyjrzyj się ilustracjom i napisz, które z wydarzeń wymienionych w zadaniu 2. one przedstawiają.

Uzupełnij wypowiedź Karoliny wyrazami z ramki.. Ilustracja nawiązuje do wojen Rzeczypospolitej z Turcją.Zakres materiału na sprawdzian 1.. Opublikowano 14.05.2018 na ten temat Historia from Guest.. Mężczyźni wnoszą polskiego żołnierza do wnętrza izby.. 1 2 III.Wojny i upadek Rzeczypospolitej Na dobry początek 1 Praca z ilustracją a) Zapisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska przedstawionych postaci az or pełnione przez nie funkcje państwowe.. B) Podaj nazwę miasta, w którym miało miejsce wydarzenie przedstawione na ilustracji.. bumelant - pracownik wymigujący się od pracy, lekceważący obowiązki .. Ustal, które wydarzenie było chronologicznie pierwsze, a które chronolo- gicznie ostatnie.. 48Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenia.. Jan III Sobieski Stefan Czarniecki Ludwik XIV ZADANIE 2. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Odpowiedź Guest.. Federacja 5.Przyjrzyj się mapie, a następnie podane niżej zdania zakwalifikuj jako praw- dę lub fałsz.. Które wydarzenie z 1917 roku zostało przedstawione na ilustracji?. Ilustracja przedstawia początek rewolucji październikowej w Rosji.. Wyjaśnij pojęcia: a) Pospolite ruszenie b) Sejmik ziemski c) Sejm walny d) Folwark e) Pańszczyzna f) Wolna elekcja 2.. Józef Brandt, Bitwa pod …, obraz z XIX wieku .. Przy każdym wydarzeniu napisz imię władcy, który wówczas rządził.. W swej mowie skierowanej do robotników i chłopów domagał się natychmiastowego zakończenia wojny i przekazania władzy państwowej .Które wydarzenie z 1917 roku zostało przedstawione na ilustracji?. O przyznaniu odznaczenia decydował sam Napoleon i na jego ręce kierowano odpowiednie wnioski, które musiały być solidnie umotywowane, z podaniem, jakie kampanie odbył postulant, w jakich bitwach brał udział, gdzie odniósł rany i czym się odznaczył.5 z 14 Zadanie 8. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt